Skip to main content

Patient Advocacy betaler sig: Lægemiddel godkendt i Norge efter flere afslag

I juni 2023 var der ikke et øje tørt i den norske Brystkreftforeningen. Lægemidlet Trodelvy (sacituzumab govitecan) blev efter to afslag endelig godkendt til behandling af kvinder med uhelbredelig triple negativ brystkræft.

Et stort og utrætteligt arbejde fra foreningens side i hele foråret 2023 havde båret frugt. 50-60 norske kvinder får nu gavn af en behandling, der forlænger livet væsentligt sammenlignet med den hidtidige standardbehandling. Årsagen til de tidligere afslag var begrundet i prisen.

”De patienter, der har gavn af det nye lægemiddel, har ikke tid til at vente på endeløse prisforhandlinger,” siger formand for Brystkreftforeningen Ellen Harris Utne. Brystkreftforeningen gik ind i sagen om godkendelsen af Trodelvy d. 13. januar efter at et medlem havde kontaktet foreningen. Hun havde negativ brystkræft med metastaser, og via sin onkolog blev hun gjort opmærksom på Trodelvy, som den eneste mulige behandling for hende. Lægemidlet var ikke godkendt som standardbehandling, men der var indsendt en ansøgning om godkendelse til Nye Metoder, som godkender nye lægemidler.

Afventede pristilbud

”Den 17. januar henvendte vi os til Nye Metoder for at få information om, hvor langt Trodelvy var i godkendelsesprocessen, og svaret var, at man afventede et pristilbud fra lægemiddelvirksomheden,” fortæller Ellen Harris Utne. Brystkreftforeningen kontaktede lægemiddelvirksomheden og bad om at fremskynde processen, hvorefter virksonheden tog initiativ til et møde med en fagansvarlig d. 1. februar.

En profileret politiker involverede sig i sagen og rettede en forespørgsel vedrørende ansøgningen om godkendelse i Stortinget til Helse- og omsorgsministeren. Brystkreftforeningen takkede i en mail politikeren for at have engageret sig i sagen. Herefter havde foreningen to telefonsamtaler med politikeren, hvor man drøftede, hvordan sagen kunne fremskyndes.

Parallelt hermed rykkede Brystkreftforeningen Nye Metoder for at få Trodelvy på dagsordenen til beslutningsmøderne. D. 13. marts og d. 24. april 2023 der givet afslag på godkendelse pga. prisen. Herefter fik foreningen publiceret en kronik på Statskanalens debatside, NRK Ytring med titlen: Fremskridt koster: Ny og effektiv kræftmedicin er ikke billig. Men kvinders liv værdsættes lavere i Norge end i andre lande. Og 19. juni 2023 blev Trodelvy endelig godkendt til behandling af triple negativ brystkræft.

Triple negativ brystkræft

Triple negativ brystkræft rammer fortrinsvis unge kvinder. Sacituzumab govitecan (Trodelvy) er et såkaldt lægemiddelkonjugat, hvor en cellegift et bundet til et antistof, som binder sig til kræftcellerne. Antistoffet binder sig til et protein på kræftcellerne og bliver optaget i cellerne, hvor cellegiften bevirker, at kræftcellerne dør. På den måde kan man stoppe spredning af kræften. Lægemidlet er tilgængeligt i 15 europæiske lande, herunder Sverige, Finland, Skotland og England. I Danmark er den ikke godkendt under henvisning til prisen.