Skip to main content

Svensk rapport: Manglende kendskab til mammografi betyder udeblivelse fra screening

Hver fjerde kvinde i de nordiske lande udebliver fra mammografi, på europæisk plan er det hver tredje. Det fremgår af Bröstcancerraporten 2023, fra svenske Bröstcancerförbundet.

Förbundet har undersøgt hvor mange kvinder, der ikke tager imod tilbud om mammografi i Sverige sammenlignet med de nordiske lande som helhed, Europa og lande uden for Europa. 

Af rapporten fremgår det, at i Sverige tager 8 uf af 10 kvinder imod tilbud om mammografi. Men der er stor forskel på forskellige samfundsgrupper. Høj uddannelse og god økonomi har betydning for, hvor ofte man går til mammografi sammenlignet med kortere uddannelse og dårlig økonomi. Som gruppe har indvandrerkvinder højere dødelighed af brystkræft end resten af befolkningen, og dobbelt så mange af disse kvinder i forhold resten af den svenske befolkning udebliver, når de bliver indkaldt til mammografi.

Bröstcancerförbundet har gennemgået forskningen på området og talt med aktører i sundhedsvæsenet, som arbejder inden for området. Derudover har organisationen gennemført en interviewundersøgelse blandt kvinder i Sverige, som kommer fra lande uden for Norden og som ikke har deltaget i screeningsprogrammet. Dette for bedre at forstå, hvad der ligger bag beslutningen om ikke at tage imod tilbuddet om mammografi. Alt peger i samme retning, nemlig at den lave deltagelse skyldes mangel på kendskab til mammografi, hvordan undersøgelsen foregår og hvorfor den er vigtig.

Behov for målrettet indsats

Konklusivt præsenterer Bröstcancerrapporten et entydigt billede af behovet for en målrettet indsats som giver øget viden og dermed kan bidrage til øget deltagelse i screeningsprogrammet for brystkræft i Sverige. At færre indvandrerkvinder overlever brystkræft samtidig med at dobbelt så mange udebliver fra mammografi viser at der er behov for en ændret tilgang i forhold til denne befolkningsgruppe.  

Læs Bröstcancerrapporten her https://brostcancerforbundet.se/aktuellt/brostcancerrapporten-2023/