Skip to main content

Brystkræftnyheder fra dette års ASCO

I juni deltog mange danske kræftlæger i den årlige internationale kongres, ASCO, hvor et utal af nyheder inden for kræftbehandling blev præsenteret.

Den amerikanske organisation Breastcancer.org fremhæver her nogle forskningsprojekter, som har perspektiv for fremtiden og som brystkræftramte skal lægge mærke til.

CDK4/6 hæmmere kombineret med aromatasehæmmer giver gode resultater

To CDK4/6 hæmmere har god virkning på hormonfølsom og HER2 negativ brystkræft i et tidligt stadie. Den ene CDK4/6 hæmmer bliver afprøvet i det såkaldte NATALEE projekt, hvor man i et klinisk fase III-studie undersøger virkning og sikkerhed af ribociclib kombineret med antihormon behandling (aromatasehæmmer) sammenlignet med standard antihormonbehandling alene. Det vil sige, at en gruppe brystkræftpatienter ved lodtrækning bliver behandlet med en kombination af de to lægemidler, mens en anden sammenlignelig gruppe bliver behandlet med standard antihormonbehandling.

Forsøget, der er et internationalt multicenter forsøg omfatter 5000 patienter i alle aldersgrupper og viser, at hvis man behandler tidlig brystkræft af typen hormonfølsom, HER2negativ brystkræft med CDK4/6 hæmmeren ribociclib kombineret med aromatasehæmmeren, så reducerer man risikoen for tilbagefald med 25 procent udover gevinsten ved behandling med aromatasehæmmeren alene. Denne kombination kan holde brystkræftramte kræftfri uden at det påvirker hverdagen. HR-positiv HER-negativ brystkræft udgør 70 procent af alle brystkræfttilfælde.

Den anden CDK4/6 hæmmer, abemaciclib, viser sig at give gode resultater for personer med tidlig hormonfølsom brystkræft uanset alder. I det såkaldte monarchE fase III-forsøg inkluderer man brystkræftramte over på 18 år, som har tidlig, hormonfølsom og HER2 negativ brystkræft med spredning til lymfeknuderne.

De seneste resultater fra dette forsøg viser, at abemaciclib kombineret med antihormon-behandling efter operation for brystkræft reducerede risikoen for tilbagefald mere end hormonbehandling alene, uanset personens alder. Resultaterne viser også, at hos forsøgsdeltagere, som på grund af bivirkninger fik en lavere dosis abemaciclib, var resultatet det samme, så en lavere dosis abemaciclib reducerede risikoen for tilbagefald på samme niveau.

Box CDK4/6 hæmmer

Lægemidlerne hæmmer nogle proteiner, der kaldes for CDK 4 og 6. Disse proteiner er unormalt aktive i visse former for brystkræft og får kræftcellerne til at vokse ukontrolleret.

Æggestokkenes funktion undertrykkes

En såkaldt metaanalyse (der kombinerer og analyserer resultater fra et antal tidligere undersøgelser) viser, at hvis man undertrykker æggestokkenes funktion, falder risikoen for tilbagefald og død med omkring 18 procent hos kvinder med brystkræft, der endnu ikke er i overgangsalderen. Metaanalysen omfattede resultater fra 25 kliniske undersøgelser, der involverede 14,999 kvinder.

Bedst at tage tamoxifen om aftenen

En undersøgelse viser, at man får bedre resultat af behandlingen, hvis man tager antihormonbehandling af typen tamoxifen om aftenen fremfor om morgenen. Undersøgelsen viste også, at det samme ikke gør sig gældende for aromatase hæmmer – her er det lige meget, hvornår på døgnet man tager medicinen.

HER3-DXd reducerer flere typer brystkræftknuder

Omkring 60 procent til 70 procent af brystkræfttilfælde er HER3 positive. HER3 spiller en rolle både med hensyn til kræftknuders udvikling og resistens over for behandling. HER3 blev opdaget for mere end 30 år siden, men indtil er der ikke lægemidler, der virker på HER3, godkendt til behandling af brystkræft. I dag ved man, at HER3 spiller en vigtig rolle i udviklingen af brystkræft og der foregår flere og flere kliniske forsøg med lægemidler rettet mod HER3. Et af stofferne rettet mod HER3, HER3-DXd, har vist sig at give gode resultater i behandling af personer med metastaserende brystkræft. HER3-DXd reducerer størrelsen af kræftknuder i flere former for metastaserende brystkræft, som har udviklet sig, når kræften blev behandlet med andre lægemidler. Det gælder både typerne hormonfølsom, triple negativ og HER2 low brystkræft. Bivirkninger ved dette lægemiddel viser sig tillige at være mindre alvorlige. HER3-DXd er endnu ikke godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA).