Skip to main content

Giv os tid – en kampagne om adgang til nye effektive lægemidler

Brystkræftforeningen i Danmark lancerede juni i forbindelse med Folkemødet på Bornholm en kampagne med titlen ”Giv os tid”.

Kampagnen bestod af fem korte videofilm med close up portrætter af pårørende – en datter, en søn, en mor, en søster og en ægtefælle til en kvinde med metastaserende brystkræft. De fem siger ikke noget, men på videoen er en tekst, der lyder: Det kan forlænge min (henholdsvis) datters, mors, søsters og kones liv.

På kampagnesiden https://givostid.dk/ kan man læse om baggrunden for kampagnen, nemlig at ny medicin forlænger liv – men ikke altid i Danmark. Det skyldes at danske kvinder med brystkræft ikke per definition har adgang til den medicin, som EU har godkendt, og som vores nabolande tilbyder.

Den danske brystkræftforening mener, at hurtig adgang til ny effektiv medicin er afgørende. Både for at opnå et bedre og længere liv, men også for at bevare håbet. Derfor anbefaler foreningen, at der afsættes en større andel af danske sundhedsudgifter til nye medicinske behandlinger. Pengene bør findes inden for det nuværende sundhedsbudget, og dermed give Medicinrådet i Danmark videre økonomiske rammer for de afgørelser, de træffer.

Kampagnen blev lanceret på de sociale medier X (tidligere Twitter), Facebook, Instagram og LinkedIn.