Skip to main content

Etik: En konfirmation kan opveje bivirkninger ved livsforlængende medicin

”Prisen på livsforlængende medicin bør være en afvejning af den belastning, patienten udsættes for og det håb og de muligheder, medicinen giver,” siger formanden for Etisk Råd og understreger, at livskvalitet er individuelt og, det værste man kan gøre er at behandle alle ens.

Hvorfor kan vi ikke få den nye medicin i Danmark?

Hvordan kan det være, at man kan få medicin i vores nabolande, som vi ikke kan få i Danmark? Kræftlæge Niels Fristrup og den konservative sundhedsordfører Per Larsen ønsker begge, at Danmark bliver førende indenfor sundhed, men de er uenige om, hvordan.